Lista kategorii

Artykuły

Błąd lekarski contra Pacjent: błąd diagnostyczny Błąd lekarski contra Pacjent Czerwony pacjent w e-WUŚ Udostępnienie dokumentacji medycznej przez placówkę medyczną Jakie ma prawa niepłnoletnia osoba u lekarza? Status prawny preparatów i próbek wydzielin pobranych z organizmu ludzkiego i zwłok Błąd medyczny? Powikłania? Czy w drodze po odszkodowanie pozostaje nam tylko sąd? Tajemnica lekarska i dopuszczenie ujawnienia jej  na mocy upoważnień Prowadzenie dokumentacji medycznej - przykry obowiązek czy niemy świadek? Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta. Jakie prawa ma pacjent? Jak je egzekwować? Kontrowersje wokół zgody pacjenta na leczenie cz.II Kontrowersje wokół zgody pacjenta na leczenie cz.I Pacjentka skazana za nękanie swojego lekarza

W niniejszym artykule chciałbym przedstawić krótki zarys jednego z bardziej znanych błędów medycznych. Mowa tu oczywiście o błędzie diagnostycznym. Błąd diagnostyczny polega na postawieniu niewłaściwej diagnozy na skutek obiektywnie sprzecznego z zasadami obowiązującymi w medycynie postępowania lekarza. ... wiecej »

W ostatnim czasie, szczególnie w mediach wiele słyszymy o różnych przypadkach medycznych, w których to lekarze odgrywają główna rolę. Mówimy tu przede wszystkim o sytuacjach, w których lekarze nie do końca byli zaangażowani w swoje obowiązki w wyniku czego doprowadzili do szeregu zaniedbań, a co za tym idzie błędów lekarskich. ... wiecej »

Od 1 stycznia 2013 roku w Polsce działa Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców, która umożliwia natychmiastowe stwierdzenie, czy potencjalni pacjenci mają prawo świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Potocznie system ten często jest nazywany e -WUŚ, który z kolei jest powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpi... wiecej »

W ostatnim czasie wiele słyszymy w mediach, że pacjenci mają bardzo duże problemy z uzyskaniem dokumentacji medycznej od placówki, która udzielała im pomocy. ... wiecej »

Jakie uprawnienia, obowiązki posiada lekarz w stosunku do nastoletniego pacjenta? Tym samym jak kształtuje się sfera uprawnień i obowiązków nastolatka w stosunku do lekarza? Przychodzi młody człowiek do lekarza... wiecej »

W poprzednim artykule poruszyłam tematykę prowadzenia dokumentacji medycznej oraz związanym z nią uprawnieniem do jej wglądu. Bywają sytuacje, w których rodzina zmarłego pacjenta domaga się wydania przez szpital spreparowanych tkanek pacjenta, pozyskanych w trakcie sekcji. ... wiecej »

Poddając się dobrowolnie wszelkiego rodzaju zabiegom liczymy na to, iż jakość naszego życia ulegnie poprawie. Czasem jednak, nie mając wyboru, poddawani jesteśmy przeróżnym zabiegom, operacjom, ufając, że zdrowie nasze jest w odpowiednich rękach. Wraz z rozwojem medycyny, szczególnie medycyny estetycznej oraz chęcią zachowania młodości, liczba przeprowadzanych zabiegów stale ro... wiecej »

Kodeks Etyki Lekarskiej zawiera punkt bardzo ważny dla pacjentów. Jest to Tajemnica Lekarska. Pacjent musi byś świadomy swoich praw i być spokojny o powierzone specjaliście tajemnice dotyczące swojej osoby. Zasady etyki lekarskiej obowiązujące obecnie w Europie i w wielu innych krajach na świecie wywodzą się od praw spisanych przez greckiego lekarza Hipokratesa w V w. p.n.e. ... wiecej »

Prowadzenie przez lekarzy dokumentacji medycznej nastręcza im wielu problemów oraz staje się dla większości bardzo przykrym obowiązkiem. Czy rzeczywiście w taki sposób lekarze powinni postrzegać ten obowiązek? ... wiecej »

Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności. Nawet nie zamierzamy przytaczać przykładów, że może być inaczej. Chociaż czasem pacjenci mają wiele wątpliwości czy nie została naruszona ich godność a zabieg wykonany został bez naruszenia intymności. W publicznych placówkach być może częściej dochodzi do sytuacji narażenia pacjenta na krępujące go sytuacje. Jakie ma... wiecej »

Jak wspominałam w części pierwszej artykułu, w zakresie obowiązku informowania niezwykle interesującym orzeczeniem jest wyrok SN z 16 maja 2012r., sygn. akt III CSK 227/11.... wiecej »

Zgoda pacjenta na udzielenie świadczeń zdrowotnych stanowi temat będący od wielu lat przedmiotem rozważań, kontrowersji zarówno w środowisku prawniczym, jak i lekarskim, a także pośród pacjentów. Pobranie skutecznej prawnie zgody okazuje się być sprawą niezbyt prostą, gdyż jak pokazuje doświadczenie, jest ona często uzyskiwana w sposób niewłaściwy, a co za tym idzie niezgodny... wiecej »

Pacjentka prześladująca swojego lekarza to rzadkość? Czy może mało takich spraw wychodzi na światło dzienne? W tym miesiącu zakończył się proces pacjentki, która przez klika lat oczerniała i zastraszała Adama Sidorowicza chirurga, lekarza medycyny estetycznej. Sąd orzekł winę Marty.P, skazał na 2 lata pozbawienia wolności oraz 40 tys. zł zadośćuczynienia. Niech ta historia b... wiecej »