Nota prawna

Nota prawna


Niniejszy Portal ma charakter informacyjny,ale nie diagnostyczny. Dozwolone jest pobieranie materiałów zawartych w serwisie wyłącznie do własnych, prywatnych i niekomercyjnych celów, pod warunkiem zachowania w nich wszystkich informacji o prawach autorskich lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez upoważnienia udzielonego przez Właściciela nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości serwisu do celów publicznych lub komercyjnych (dotyczy również tekstów i zdjęć).

  Warunki i zastrzeżenia wymienione poniżej dotyczą wszystkich użytkowników Portalu. Dostęp do Portalu lub korzystanie z niego oznacza wyrażenie zgody na niniejsze warunki i zastrzeżenia.

  Logo i nazwa serwisu są chronione prawem autorskim. Wszystkie znaki i materiały, jakie można ujrzeć lub przeczytać w tym serwisie są - o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej - chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej zgody Redakcji i osób trzecich uczestniczących w tworzeniu Portalu.

  W zakresie w jakim dopuszczają to przepisy prawa właściwego, Właściciel wyklucza odpowiedzialność za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron i/lub witryn, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszym Portalu.

  Cała zawartość niniejszego Portalu została dostarczona w formie i w treści oglądanej przez użytkownika serwisu. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z tego serwisu. Właściciel nie przyjmuje na siebie także żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy użytkownika lub inne urządzenia w związku z dostępem do tego serwisu, korzystaniem z niej lub pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć lub plików.

  Właściciel nie przyjmuje na siebie i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie materiały dostarczone do Redakcji drogą elektroniczną lub tradycyjną.

Dane osobowe użytkowników, które zostaną nam dostarczone, będą wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych.

  Właściciel może w dowolnym czasie wprowadzać zmiany do niniejszych warunków i zastrzeżeń aktualizując informacje zamieszczone na tym Portalu. 

 

Dziękujemy za zapoznanie się z Notą Prawną.